Niedziela Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 29.05.2022

7.00 Za + Marię Szala od siostry Celiny z rodziną
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBNP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. i błog.B w int. Zdzisławy Pasternak z ok. 90 rocz. urodzin TD
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Zenona z ok. 70 rocz. urodzin oraz o błog.B dla rodziny TD
15.45 Za dusze w czyśćcu cierp.
17.00 Nabożeństwo majowe
18.30 Za + Pawła Ceglarek
   

Poniedziałek 30.05.2022 Wspomn. Św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz.

7.30 Za + Eugeniusza Szudę, rodziców z obu stron, stryja Antoniego, rodzeństwo i szwagrów, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 1. Za + Wandę Domińską w 4 rocz. śmierci i Janinę Domińską w 5 rocz. śmierci salve, + z rodzin Domiński, Płuciennik, Skrzypiec, Glosowicz, dusze w czyśćcu cierp.  
  2. Za + Anielę i Władysława Fiś, rodziców, rodzeństwo z obu stron
  3. Za + Huberta Winkler od lok. z ul. Stawowej 7

Wtorek 31.05.2022 Święto Nawiedzenia NMP

7.30 1. Za + ojca Józefa Tubek w 9 rocz. śmierci, matkę Krystynę Tubek, + z rodzin Tubek, Rafa, Soduś
  2. Za + siostrę Helenę Różecką
18.00 1. Za + Joannę Szafarczyk w 2 rocz. śmierci
  2. W int. Wspólnoty Jezusa z podz. za otrzym. łaski z pr. o dalszą opiekę Bożą

Środa 01.06.2022 Wspomnienie św. Justyna, męcz.

7.30 1. W int. Róż Różańcowych
  2. Do Op.B przez wstaw. MBP i św. o. Charbela z podz. za otrzymane łaski z pr. o dal. op.B, dary Ducha Św. i zdrowie dla Leny, Zosi i Konstancji
18.00 1. Za + mamę Irenę Skwarczek w 1 rocz. śmierci salve, ojca Andrzeja, brata Bogdana, rodziców i dziadków z obu stron, + z rodziny i pokrew. dusze w czyśćcu cierp. o dar życia wiecznego
  2. Za + ojca Lecha Niebudek w 1 rocz. śmierci salve, szwagra Rafała Rogal, dziadków z obu stron

Czwartek 02.06.2022

7.30 Za + żonę Gabrielę Pudło w rocz. śmierci
18.00 1. Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za dar kapłaństwa z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. ojca Grzegorza Adamczyka z ok.15 rocz. święceń kapłańskich2. W int. kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne
  3. Za + rodziców Agnieszkę i Józefa, Gertrudę i Pawła, męża Jerzego, szwagierkę Monikę o radość życia wiecznego

Piątek 03.06.2022 Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Tow.

7.30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 1. W int. dzieci wczesnokomunijnych
  2. Za + Kazimierza, Różę i Adama Szołtysik3. Za + Barbarę Szulborską od chrześniaka Adama Szulborskiego

Sobota 04.06.2022

7.30 Msza św. wynagradzająca za grzechy, zniewagi, bluźnierstwa wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi
14.00 Ślub rzymski: Marcin Hanel – Hanna Gotszalk
18.00 Za + Bogdana Strojnowskiego w 4 rocz. śmierci, jego matkę Krystynę, krewnych z obu stron, dusze w czyśćcu cierp.

Niedziela Uroczystość Zesłania Ducha Św. 05.06.2022

7.00 Za + Szczepana Macoch w rocz. śmierci, Józefa i Katarzynę Mazurek, Michalinę Pianowską
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP i św. Michała Arch. z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Teresy i Piotra Kamela z ok. 60 rocz. urodzin
11.30 Do NSPJ przez wstaw. MBNP i św. Judy Tadeusza z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Marii i Tadeusza Nurzyńskich z ok. 50 rocz. ślubu oraz o błog.B dla całej rodziny TD
15.45 Chrzty i roczne dzieci: Hanna Szerman, Franciszek Tomala, Wojciech Gubernat, Mateusz Białek, Łukasz Królak
17.00 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + Henryka od lok. z ul Stawowej 27a i lokatorki ul. Stawowej 25