Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 17.04.2022

7.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Urszuli i Łukasza Bilińskich z ok. 12 rocz. Ślubu
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MB Fatimskiej z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. i bł.B w int. Doroty Krawczyk z ok.36 rocz. Urodzin
11.30 Do Jezusa Zmartwychwstałego i św. Michała Archanioła z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. i błog.B w int. Marii i Pawła Kazek z ok. 40 rocz. Ślubu oraz bł.B dla Rodziny
15.45 Chrzty
17.00 Uroczyste nieszpory
18.00 Za + Jana Mendala od siostry Władzi

Poniedziałek Wielkanocny 18.04.2022

7.00 Za + Halinę Styś i rodziców z obu stron
8:30 Za + Anastazję i Ewalda Gracka, Pawła i Danute Gracka, syna Krzysztofa z żoną, Józefa Bednorza, Elżbietę i Witolda Kazibut, Józefa Eberle, dziadków Emila i Jadwigę, Mariana Śledz, Klarę i Konrada Giela, Mieczysława Musioł
10.00 Za + Piotra Diskau w rocz. urodzin
11:30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Teresy i Dariusza Gołabek z ok. 35 rocz. Ślubu
15.45 Do Miłosierdzia B. przez wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Barbary z ok. 80 rocz. Urodzin oraz o błog.B w Rodzinie TD
18.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Wojtka z ok. 7 rocz. urodzin, Emilii z ok. 3 rocz. Urodzin oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Wioletty

Wtorek Wielkanocny 19.04.2022

7.30 Do Jezusa Zmartwychwstałego przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. i bł.B w int. Lizelotty Janoszka z ok. 80 rocz. Urodzin TD
18.00 1. Za + Janinę Nowicką
  2. Za + męża Ernesta Gawrona w 3 rocz. śmierci

Środa Wielkanocna 20.04.2022

7.30 Za + Magdalenę Grądys, rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron, + Józefa Kmieciak
18.00 1. w int. Misji i Misjonarzy
  2. Za + Alinę Skrzek w 30 dniu po śmierci

Czwartek Wielkanocny 21.04.2022

7.30 Za + Gerarda Bednarek, jego żonę Annę oraz + z Rodzin Bednarek, Kajzerek
18.00 1. Za + męża Mariusza Węc w 13 rocz. śmierci
  2. Za + Jana Mendala od żony i synów z Rodzinami

Piątek Wielkanocny 22.04.2022

7.30 Do Op.B przez wstaw. Świętej Rodziny z po dz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Józefa i Krystyny z ok. 50 rocz. Ślubu oraz o błog.B dla dzieci i wnuków TD
18.00 1. Za + Urszulę Konik w 1 rocz. śmierci salve
  2. Za + Czesława Antczak w 1 rocz. śmierci salve

Sobota Wielkanocna 23.04.2022

7.30 Za + Magdalenę i Wincentego Kupny, rodzeństwo, bratową Różę, Otylię Machura, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 Za + Magdalenę Poloczek w 30 dniu po śmierci

2 Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego 24.04.2022

7.00 Za + rodziców Franciszka i Gertrudę Guzy, dziadków Nowak, Guzy, pokrew. z obu stron, dusze w czyśćcu cierp.
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op. przez wstaw. MBNP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie dla Piotra Szczygieł z ok. 80 rocz. Urodzin oraz o błog.B dla całej Rodziny TD
11.30 Do Miłosierdzia B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Iwony i Krzysztofa Filipiak z ok. 25 rocz. Ślubu TD
15.45 Do Op. przez wstaw. MBP i św. Michała Archanioła z podz.za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Arkadiusza z ok. 50 rocz. Urodzin oraz o błog.B dla całej Rodziny TD
17.00 Nieszpory
18.00 Za + Mariana Jeleń w 1 rocz. śmierci