Pielgrzymka roztoczańskim szlakiem. Termin: 17-19.06.2022r.
Zapisy w kancelarii parafialanej do końca maja.