V Niedziela zwykła 03.04.2022

7.00 Za + Edmunda Stuckiego w 40 rocz. śmierci, Janinę Stucką, rodziców z obu stron, + z rodzin Stucki, Serafin, Borowski, dusze w czyśćcu cierp.
8.30 W int. Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. B i zdrowie w int. Krzysztofa Siwek z ok. 50 rocz. urodzin oraz syna Mateusza z ok. 18 rocz. Urodzin
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. B i zdrowie w int. Karoliny Sienkiewicz z ok. 18 rocz. Urodzin oraz o bł.B dla Rodziców, Brata, Dziadków
15.45 Chrzty i Roczne dzieci: Alicja Krawczyk, Zofia Haber
17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Za + rodziców Pelagię i Zygmunta Gawarecki, brata Jana, + z pokrew. Gawarecki, Gruszka, Kiesz
   

Poniedziałek 04.04.2022

7.30 1. Z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji
  2. Za + Alinę Skrzek – od przyjaciół z Istebnej
18.00 1. Za + Alicję Pownuk w 1 rocz. śmierci salve
  2. Za + Krystynę Niestrój w 1 rocz. śmierci salve, Romana, Gerarda, rodziców z obu stron
   

Wtorek 05.04.2022

7.30 1. Za + Gertrudę i Franciszka Milic, Martę i Ludwika Bednarski, Alfonsa Wojtczak, babcie i dziadków, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 1. Za + matkę Krystynę Klimińską w 20 rocz. śmierci salve, ojca Stanisława, dziadków z obu stron, + z rodzin Klimiński, Mania, dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + męża Ryszarda Janiszewskiego w 15 rocz. śmierci salve, rodziców, teściów, rodzeństwo, Renatę Stefanik, + z rodzin Janiszewskich, Suchowskich, Marcina Blaut, matkę chrzestną Gabrielę, dusze w czyśćcu cierp.
   

Środa 06.04.2022

7.30 1. W int. Róż Różańcowych
18.00 1. Za + Stanisławę Morawin w 1 rocz. śmierci salve
  2. Za + Tadeusza Filipiaka w 1 rocz. śmierci salve
   

Czwartek 07.04.2022

7.30 1. Za + matkę Bibiannę w 7 rocz. śmierci, ojca Edwarda Graczyk, dziadków, + z pokrew. Graczyk, Cisek, Nurzyński, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 1. W int. Kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne
  2. Za + mamę Sabinę Szafoni w 1 rocz. śmierci salve, ojca Stanisława i wszystkich + z rodzin z obu stron
   

Piątek 08.04.2022

7.30 1. Za + Józefa Kościelnego, rodziców Franciszkę i Wilhelma, brata Wincentego, Rajnolda, + z Rodzin Kościelny, Gryksa
18.00 1. Za + zalecanych
  2. Za + Henryka Krzysztof w 1 rocz. śmierci salve
   

Sobota 09.04.2022

7.30 1. Za + męża Mariana Soleckiego o radość życia wiecznego
18.00 1. Za + Leszka Czapla w 1 rocz. śmierci oraz Jadwigę, + z pokr.
   
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 10.04.2022
7.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Anny z ok. urodzin oraz o błog.B dla Rodziny
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP i św. Józefa z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. i błog.B i zdrowie w int. Juliana Majzler z ok. 94 rocz. Urodzin
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBNP i św. ojca Pio z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. i błog.B i zdrowie w int. Romana z ok. Urodzin
15.45 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int Blandyny Korfanty z ok. 85 rocz. urodzin
17.00 Gorzkie żale
18.00 Za + rodziców Ernestynę i Karola oraz teściów Marię i Gerarda, dusze w czyśćcu cierp.