„ Posłani w pokoju Chrystusa”
– rekolekcje Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w dniach 4-6 marca 2022r.

 

Tegoroczne rekolekcje w Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej odbywały się w atmosferze doniesień medialnych o trwającej wojnie na Ukrainie, co zdominowało również nasze intencje modlitewne. Modliliśmy się o zakończenie tej niesprawiedliwej wojny, o pokój na Ukrainie. Rekolekcje prowadził ks. prałat Stanisław Gańcorz. Jak zawsze rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu do Ducha Świętego, prosząc o Jego światłość i prowadzenie. Następnie odbyła się konferencja – rozważania ogólne na temat chrześcijaństwa. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono część bolesną Różańca św., była też okazja do spowiedzi. Błogosławieństwo sakramentalne i Apel Jasnogórski zakończyły wieczorne czuwanie. Sobotnia jutrznia i kolejna nauka rekolekcyjna. Rekolekcjonista zaintonował na wstępie pieśń: „Maryjo, Tyś naszą nadzieją”, a następnie wręczył słuchaczom broszurę zatytułowaną „Bóg albo nic” /słowa Kardynała Roberta Saraha/ i przystąpił do analizy zawartych w niej zagadnień. Wiara jest łaską, lecz trzeba ją rozpoznać i pielęgnować. Drzwi do ludzkich serc trzeba Bogu otworzyć, ale wolny człowiek sam dokonuje wyboru. Życie chrześcijańskie wymaga poświęcenia. Nie chodząc do kościoła tracimy wiarę. Chrześcijanin im bardziej wzrok kieruje w niebo, tym twardziej po ziemi stąpa. W hierarchii wartości Bóg musi być zawsze na pierwszym miejscu. On daje nam awaryjne wyjście z każdej sytuacji. „Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy” /św. Teresa/. Módlmy się do Boga swoimi słowami. Zaplanujmy pracę nad sobą w drodze do zbawienia wg przykładowego schematu podanego w broszurze. W czasie Mszy świętej o godz. 11-ej tematem homilii były rozważania nad fragmentami czytanej Ewangelii. Kapłan polecał zapamiętać sobie chociaż jedno zdanie z czytanej Ewangelii. Wyjaśnił sens słów: „Oto wielka tajemnica Wiary”- bo tajemnicą jest Bóg, a my choć nie wszystko rozumiemy, ale wierzymy. „Naucz nas chodzić drogą Twojej Prawdy”– rozpoznawać drogę Pana Boga. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i żył, więc daje mu zawsze szansę. Kapłan powiedział, że Ewangelia stale jest w kryzysie wiary.

Do Brennej na zebranie Rady DIAK przyjechał Archidiecezjalny Asystent ks. Krzysztof Brachmański, który podzielił się z obecnymi sposobami organizowania pomocy dla Ukrainy w jego parafii, w ramach skoordynowanego systemu pomocy organizowanej przez Urząd Miasta Rybnika. Zachęcał, by Parafialne Oddziały AK włączyły się w swoich parafiach w tę akcję, przeprowadzały zbiórki ściśle określonych potrzebnych produktów. Po posiedzeniu Rady uczestnicy rekolekcji odprawili Drogę Krzyżową. W kolejnej konferencji została poruszona sprawa Wspólnoty Akcji Katolickiej oraz istniejących zagrożeń. Wśród  mechanizmów, które prowadzą do katastrofy kapłan wymienił: zauroczenie, przemęczenie, pozbawienie złudzeń, wypalenie. Receptą na to są sakramenty święte i Słowo Boże. Podejmując pracę nad sobą nie należy robić sobie postanowień niewykonalnych. Wyciszenie – wyłączyć Internet, media, bo one kreują rzeczywistość – teraz tylko Ukraina i nawet pandemii już nie ma. Wskazane jest prowadzić dziennik duchowy, uczestniczyć w adoracjach. Obecnie Kościół to jak łódź na wzburzonym morzu i apostołowie, i w łodzi tej jest też Jezus. Od nas zależy kim w tym Kościele będziemy. Kapłan polecił książkę „Opcja Benedykta” uznaną za najbardziej religijną i podpowiadającą jak przetrwać okres neopogaństwa, dzisiejszy chaos moralny porównywany do dekadencji Cesarstwa Rzymskiego. Jak żyć i przekazywać Wiarę? Trzeba być na to zawsze gotowym, bo jesteśmy ludźmi nadziei. Z obecnego kryzysu wyłoni się Kościół jutra. Być w dobrej wspólnocie, to sposób na ratunek. Cywilizacja przypomina rozpędzony pociąg, w którym ceni się wygodę i komfort, a pociąg zmierza ku przepaści.

Małe wspólnoty nie są w stanie go zatrzymać. Jest to czas decyzji. Tylko droga krzyża jest ścieżką prowadzącą do Boga. Kapłan polecił kilka książek o istocie chrześcijaństwa. Podał wskazówki dla rodziców wypływające z uczynków miłosierdzia: zapoznać z cywilizacją Zachodu i nauczyć mówić „NIE”, przygotować na ciężką pracę, nie iść na kompromis, by zatrzymać młodych, zapanować nad Internetem. W chrześcijaństwie nie ma bezstresowego wychowania – obowiązuje zasada: -daję, pomagam, ale kontroluję. Polecił również  książkę pod red. ks. Janusza Wilka „Biblia-impulsy” Nowy Testament. Zakończył rozważania stwierdzeniem, że Akcja Katolicka chociaż mała wspólnota, to nadal trwa. Rekolekcjonista wiele uwagi poświęcił kształtowaniu charakteru, w czym będzie pomocna książka ”Silve Regnum”. Przybliżył zebranym istotę sakramentu Chrztu, który jest widzialnym i niewidzialnym znakiem wiary, gładzącym grzech pierworodny. Im bardziej prosta jest nasza wiara, tym bardziej jest głęboka. Bądźmy wierni Bogu, nie ulegajmy frustracji, zniechęceniu i pamiętajmy, że szatan jest silniejszy od nas. W niedzielę na zakończenie rekolekcji przybył  Arcybiskup Wiktor Skworc, który sprawował uroczystą Eucharystię i modlił się wraz z członkami AK w intencji pokoju na Ukrainie. Homilia, wygłoszona przez ks. Stanisława była ostatnią nauką rekolekcyjną. Kapłan przywołując i analizując fragmenty czytań oraz słów Ewangelii, radził by w chwilach trudnych, w chwilach kuszenia, modlić się słowami Psalmu 91:”Bądź ze mną Panie, w moim utrapieniu, /w moim kuszeniu/”. Tylko ucieczka przed złem jest zwycięstwem, uciekajmy więc w Słowo Boże, odpowiadajmy Słowem Bożym. Psalm 91 jest więc pieśnią obronną przeciwko pokusom, a modlitwa codzienna „Ojcze nasz” daje nam siły, by przy pierwszej pokusie mówić „nie”. 40 dni Wielkiego Postu to nasza szansa na sukces. Na zakończenie kapelan Arcybiskupa odczytał jego apel do wiernych Kościoła na Śląsku o organizowanie pomocy duchowej i materialnej dla Ukrainy. Dziękując ks. Arcybiskupowi za sprawowanie Eucharystii, prezes Jerzy Karmański poinformował o decyzji podjęcia modlitwy za Ukrainę przez członków Akcji Katolickiej, codziennie koronką do Bożego Miłosierdzia w godz.21.00 – 21.30. Pieśnią „My chcemy Boga” zakończono tę uroczystą Mszę świętą.. Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników rekolekcji z Arcybiskupem, pozostanie miłym wspomnieniem naszych wielkopostnych rekolekcji. Dziękujemy Prezesowi Jerzemu Karmańskiemu za trud zorganizowania tych rekolekcji, ks. prałatowi Stanisławowi Gańcarzowi za głoszone nauki rekolekcyjne, wspólną modlitwę oraz życzliwość i gotowość służenia w każdej chwili. Wdzięczność wyrażamy ks. Dyrektorowi Ośrodka Rekolekcyjnego w Brennej oraz wszystkim pracownikom obsługi za gościnność, za uśmiech, za to że wszyscy czuliśmy się dobrze. Wzajemna życzliwość uczestników rekolekcji i miła atmosfera sprzyjały naszym rozważaniom i modlitewnemu skupieniu, a piękny ośnieżony krajobraz górski, zachwycał dziełem naszego Stwórcy. Bóg zapłać wszystkim za wszelkie dobro. Szczęść Boże!

Maria Rączka – Zarząd DIAK

 

Opracował: Stefan Wieczorek – POAK