IV Niedziela zwykła 27.03.2022

7.00 Za + Bożenę Trybus w 3 rocz. śmierci, + z rodziny Trybus, Zgajewski, Opacki
8.30 Za Parafian
10.00 W int. Szafarzy i ich Rodzin
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBNP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. opiekę Bożą i zdrowie w int. Pawła z ok. 70 rocz. urodzin oraz o bł. Boże w Rodzinie
15.45 Za + rodziców Stefanię i Daniela Melnyk
17.00 Gorzkie żale
18.00 1. Za + Małgorzatę Maziarz od lok. z ul. Wyzwolenia 1A2. Do Op.B przez wstaw. MBNP i św. Michała Arch. z pr. o dal. opiekę Bożą i zdrowie dla Krystyny z ok. 75 rocz. urodzin oraz o bł. Boże dla całej Rodziny

Poniedziałek 28.03.2022

7.30 1. Za + ojca Floriana Komandera, Emilię i Ewalda Komander
18.00 1.  Za + Wiesława Łojewskiego od lok. Z ul. Wyzwolenia 1A
  2. Za + Franciszka i Pawła Głogowskich, rodziców, braci, siostry, pokrew. + z rodzin Popierz, Tomanek, Głogowski
   

Wtorek 29.03.2022

7.30 1. Za + Juliana Józefczyka w 21 rocz. śmierci
18.00 1. Za + Sonię Galbarczyk w 3 rocz. śmierci, jej męża Zdzisława, rodziców z obu stron, + z rodzin Wojdylak, Jagiełło, Guzy, dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za Wspólnotę Przyjaciół Jezusa z naszej parafii o dary Ducha Świętego, wiarę i zaufanie Bogu, rozpalenie miłości w rodzinach i wzajemnych relacjach, dar jedności, mądrości i rozeznania w podejmowanych działaniach oraz bliską więź z Jezusem i Bożym Słowem
   

Środa 30.03.2022

7.30 1. Za + rodziców Bronisławę i Piotra Polewka, siostrę Felicję, dziadków z obu stron, męża Mariana Skrzypek, + z rodzin Polewka, Skrzypek, Fryc
18.00 1. Za + Annę Niedzielską w 1 rocz. śmierci salve
  2. Za + mamę Anielę Michalską w 1 rocz. śmierci salve, ojca Zbigniewa, + z pokrew. Pazur, Michalski
   

Czwartek 31.03.2022

7.30 1. Za + Weronikę Kucharczyk w 1 rocz. śmierci salve
18.00 1. Za + Adelajdę Janke i Rozalię Wasilewską od znajomych i koleżanek
  2. Do Miłosierdzia B. o radość życia wiecznego dla Jana Kotasa od rodziny Kempa
   

Piątek 01.04.2022

7.30 1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 1.  w int. dzieci wczesnokomunijnych
  2. za + zalecanych
   

Sobota 02.04.2022

7.30 1. Msza św. wynagradzająca za grzechy, zniewagi, bluźnierstwa wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi
18.00 1. Za + Tadeusza Spyrę w rocznicę urodzin
   

V Niedziela zwykła 03.04.2022

7.00 Za + Edmunda Stuckiego w 40 rocz. śmierci, Janinę Stucką, rodziców z obu stron, + z rodzin Stucki, Serafin, Borowski, dusze w czyśćcu cierp.
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. B i zdrowie w int. Krzysztofa Sidek z ok. 50 rocz. Urodzin oraz syna Mateusza z ok. 18 rocz. Urodzin
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. B i zdrowie w int. Karoliny Sienkiewicz z ok. 18 rocz. Urodzin oraz o bł.B dla Rodziców, Brata, Dziadków
15.45 Chrzty i Roczne dzieci: Alicja Krawczyk, Zofia Haber
17.00 Gorzkie żale
18.00 Za + rodziców Pelagię i Zygmunta Gawarecki, brata Jana, + z pokrew. Gawarecki, Gruszka, Kiesz