I Niedziela Wielkiego Postu 6.03.2022 – REKOLEKCJE PARAFIALNE

7.00 Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla + matki Ireny w 1 roczn. śmierci, ojca Mariana Prusek w 5 roczn. śm., Apolonię i Stefana Prusek, Amalię i Pawła Płaczek, + z rodzin Prusek, Bochynek, Płaczek, Rzychoń, Słota, Szarf, dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B. za wstaw. MBNP z podz. za otrzym.łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w pewnej intencji
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla chrześniaka Roberta
15.45 W int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. i rocznych dzieci
17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Za + Annę Polowy w 1 rocznicę śmierci

Poniedziałek 7.03.2022 – REKOLEKCJE PARAFIALNE

7.30 1. Za + męża Kazimierza Malik w 15 rocz. śmierci, rodziców, teściów, brata Eryka, dziadków, pokrew., dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + Jerzego Szyga od lok. z ul. Pocztowej 11
18.00 1.Za + Jadwigę Hojdyszek w 1 rocz. śmierci /salve
  2. W int. dusz w czyśćcu cierpiących

Wtorek 8.03.2022 – REKOLEKCJE PARAFIALNE

7.30 1. Za + Annę i Emanuela Żydek, córkę Danutę
  2. W int. dusz w czyśćcu cierpiących
11.00 Msza Święta w int. chorych i osób starszych z naszej parafii z możliwością przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych
18.00 1.Za + córkę Zuzannę Fandrych w 4 rocz. śmierci, męża Wincentego Fandrycha, Helenę Stalmach, + z rodzin Fandrych, Solik, Paszek, Ziora, Kobylec, Hojda, Skrzypczyk, Meinsnerowicz, dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + Kazimierza Kazanieckiego, + z pokrew. z obu stron

Środa 9.03.2022 – REKOLEKCJE PARAFIALNE

7.30 Za + syna Andrzeja Marczyk, męża Hermana Korbik, Zenona Korbik, teściów, + z pokrew., rodziców Emilię i Jana Ledwoń, Józefa, braci i bratowe, siostrę Annę, Mariana Ogórek, Marię Bacia, Józefa Jeziorowskiego, + z pokrew., dusze w czyśćcu cierp.
18.00 1. O Boże błogosławieństwo dla Rekolekcjonisty ks. Piotra oraz w int. Parafian prosząc o owoce przeżytych rekolekcji.
  2. Za + Dorotę Tkaczyk w 1 rocz. śmierci /salve
  3. Za + Adama Pastuszka i + z rodziny Nowak, Pastuszka, Łuczyński

Czwartek 10.03.2022

7.30 Za + mamę Helenę w 3 rocz. śmierci
18.00 1. Za + Władysława Bażak od lok. Z ul. Pocztowej 11
  2. Za + Mariana Waraczewskiego i + z pokrew. z obu stron

Piątek 11.03.2022

7.30 Za + Bogdana Jakubowicz w 1 rocz. śmierci /salve, jego ojca Lucjana, brata Arkadiusza, dziadków Aleksandrę i Jana Jakubowicz
18.00 1. Za + zalecanych
  2. Za + rodziców Stefanię i Eugeniusza Trela

Sobota 12.03.2022

7.30 Za + Wacława Walerych w 4 rocz. śmierci o radość życia wiecznego
18.00 Za + Barbarę Ponicką od przyjaciół

II Niedziela Wielkiego Postu 13.03.2022

7.00 Za + Stanisława Wojtas w 2 rocz. śmierci, rodziców, siostry, braci, siostrzenice, szwagrów, Genowefę Huberta, Eugeniusza Kasprzyńskich
8.30 Za Parafian
10.00 Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji Siostry Marii Dulcissimy Hoffmann
11.30 Do Op.B przez wstaw MB Różańcowej z podz. za dar życia w int. Róży z ok. 85 rocz. urodzin z pr. o bł.B i zdrowie dla całej Rodziny
15.45 Za + ojca Jerzego Serwackiego w 20 rocz. śmierci, brata Tadeusza w 30 dniu pi śmierci, Kazimierza Serwackiego, Helenę Żak, Anielę Hajok
17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Za + Henryka Szczygieł w 1 rocz. śmierci