VI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje fundamenty szczęśliwego życia. Ufność złożona w Bogu i droga ewangelicznych błogosławieństw sprzeciwiają się logice świata, w którym żyjemy. Otaczający nas chaos nie sprzyja radykalizmowi, ale to właśnie słowo Jezusa wskazuje najpewniejszą z dróg. Rozpoczynając Eucharystię, prośmy o łaskę przyjęcia orędzia Jezusa i wprowadzania go w życie.

Witamy w naszej wspólnocie ks. Mariana Neugebauera, Proboszcza Parafii św. Jana Pawła II w Pszczynie. Kolekta będzie przeznaczona na budowę kościoła w tej parafii.

*****

  1. Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 17.00.
  2. W poniedziałek obchodzimy święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.
  3. Koło Przyjaciół Misji zaprasza w środę, 16 lutego o godz. 18.00 na Mszę św. w intencji Misji i Misjonarzy. Po Mszy św. spotkanie członków i sympatyków w domu katechetycznym.
  4. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Zachęcamy do odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia.
  5. Polecamy „Gościa Niedzielnego”. Najnowszy numer poświęcony jest cierpieniu.
  6. Informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach od 5 do 9 marca a poprowadzi je ks. Piotr Brząkalik – Proboszcz Parafii MBNP w Katowicach-Szopienicach oraz autor wielu książek i artykułów.
  7. Na przełomie lipca i sierpnia 2023 w Lizbonie odbędą się 38. Światowe Dni Młodzieży. Wydarzenie to adresowane jest do osób młodych od 14 roku życia (udział niepełnoletnich możliwy jest z opiekunem).Jeśli jest ktoś zainteresowany proszony jest o kontakt z ks. Proboszczem w celu otrzymania dalszych informacji.
  8. Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie, dlatego zachęcamy wszystkie rodziny do zapoznania się z materiałami formacyjnymi przygotowanymi w Rzymie na tą okazję. Materiały można znaleźć na stronie parafialnej oraz na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w zakładce: X Światowe Spotkanie Rodzin.
  9. Zakończyła się inwentaryzacja grobów na naszym parafialnym cmentarzu. Jest dostępny na stronie ecmentarze.pl
  10. Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii – ogrzewanie kościoła.

*****

Dzieciom i młodzieży na czas rozpoczynających się ferii zimowych życzymy bezpiecznego i udanego wypoczynku.