6 Niedziela zwykła 13.02.2022

7.00 Za + rodziców Jana i Adelajdę Wadowskich + z rodzin Wadowski, Rzepus, Domin, Wróbel, dusze w czyśćcu cierp.
8.30 Za Parafian, a szczególnie w int. mieszkańców domów, których mieliśmy odwiedzić w min. tygodniu
10.00 Do Op.B przez wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B, dary Ducha Św. i zdrowie w int. Natalii i Emilii Kludacz z ok. 18 rocz. Urodzin
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBNP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B, błog.B i zdrowie w int. Weroniki z okazji urodzin oraz o bł. Boże dla Rodziny
15.45 Do Op. B. przez wstaw. MBNP z podz.za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę B. i zdrowie w int. Jana Dominiuk z ok. 80 roczn. urodzin oraz o bł. B. dla całej Rodziny
17.00 Nieszpory
18.00 Do Miłos. B. o dar życia wiecznego dla + męża Jerzego Olszewskiego w 3 roczn. śmierci oraz rodziców i teścia

Poniedziałek 14.02.2022 Święto Świętych Cyryla, Mnicha i Metodego, Biskupa, patronów Europy

7.30 Za + Joannę i Jerzego Maciejewskich, + z rodzin Maciejewskich, Wypiór, Rysz, Szweda, Rosiak
18.00 Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego za + Ewę Szewczok w 30 dniu po śmierci i jej męża Władysława

Wtorek 15.02.2022

7.30 Za + Barbarę Lach w 5 rocz. śmierci salve
18.00 Za + Andrzeja Wójcik w 1 rocz. śmierci salve

Środa 16.02.2022

7.30 Za + Joannę Strzelecką- Papiernik w 1 rocz. śmierci salve
18.00 W int. Misji i Misjonarzy

Czwartek 17.02.2022

7.30 Za + rodziców Mariannę i Franciszka Szynal, + z rodziny
18.00 Za + Henryka Boczkowskiego w 1 rocz. śmierci salve

Piątek 18.02.2022

7.30 Za + męża Józefa Nieziołek
18.00 Za + Marię Hojda w 1 rocz. śmierci salve

Sobota 19.02.2022

7.30 Za + rodziców Józefę i Tomasza Dziubiński, dziadków z obu stron, + z rodzin Gajdzik, Domagała, Bartosz, Pieczyk i Gałuszka, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 Za + Wojciecha w 30 dniu po śmierci

7 Niedziela zwykła 20.02.2022

7.00 Za + Helenę Chroszcz
8.30 Za Parafian
10.00 Za + Aleksandrę Bertl- Noga od Jolanty Mentel z Rodziną
11.30 Do Op.B przez wstaw. MB Częstochowskiej, św. Tarsycjusza i św. Cecylii z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. i błog.B w int. Gabrieli Cichoń z ok. 50 rocz. Urodzin oraz Martina z ok. 23 rocz. Urodzin  oraz o błog.B dla całej Rodziny TD
15.45 Roczne dzieci: Wojciech Kinel, Lena Białkowska
17.00 Nieszpory
18.00 Za + dziadków Alojzego i Bertę Diskau, Agnieszkę i Józefa Rybka, rodziców Jadwigę i Sylwestra Wanot, Władysławę Rybka