Stała nowenna do Świętego Andrzeja Boboli

W obliczu wydarzeń za wschodnią granicą, zachęcamy do włączenia się w codzienną modlitwę, w której za wstawiennictwem Świętego Andrzeja Boboli, prosić będziemy Boga o dar życia w pokoju.

W ostatnim czasie wiele wspólnot i środowisk Kościoła w Polsce, podejmuje zintensyfikowane modlitwy za naszą Ojczyznę o ducha jedności, prawdy i wolności. Wierząc w potęgę modlitwy, która może przemienić oblicze dzisiejszego świata wraz z Akcją Katolicką Archidiecezji Przemyskiej zachęcamy wszystkich do włączenia się w ten błagalny szturm do nieba. Obecność Świętego Andrzeja Boboli jest wśród nas niezwykle żywa. Zauważamy jak wiele ten Święty może, doświadczając ogromu spływających na nas za jego przyczyną Bożych łask.

Odmawiając codziennie nowennę do Świętego Andrzeja Boboli idźmy drogą Chrystusa. W Wielkim Patronie Polski nasza nadzieja!

W imieniu zarządu Akcji Katolickiej w Polsce

Urszula Furtak –  Prezes

 

 

NOWENNA  DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
Modlitwa do Świętego  Andrzeja Boboli  Patrona Polski

 

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Bogu Wszechmocnemu  za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się  męczeństwem, w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.  Niech Twój patronat pomaga nam cierpliwie pokonywać trudności dzięki modlitwie i działaniu w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Oprac. Stefan Wieczorek za-http://ak.org.pl/2022/stala-nowenna-do-sw-andrzeja-boboli/

 

Litania do świętego Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, Apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga

Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,uproś nam u Boga

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga

Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga

Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga

Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

W.: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

K.: Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.