Drodzy parafianie.

Z radością chcemy poinformować, że zakończyła się inwentaryzacja grobów na naszym parafialnym cmentarzu. Jest on dostępny na portalu www.ecmentarze.pl

Co zyskaliśmy?

  1. Otrzymaliśmy plan cmentarza w oparciu o zdjęcie z drona, co pozwala bez problemów na lokalizację pochówków wraz z wytyczeniem trasy dotarcia do grobu wykorzystując GPS.
  2. Można zobaczyć zdjęcia grobu /aktualizowane będą po skontaktowaniu się z zarządcą cmentarza/.
  3. Ze strony internetowej można także dowiedzieć się o zaplanowanych pogrzebach /dzień i godzinę Mszy świętej pogrzebowej zmarłej osoby/.
  4. Pojawiają się także informacje o zbliżających się rocznicach śmierci osób pochowanych na cmentarzu.

 

Ze względu na RODO nie mogliśmy udostępnić firmie zewnętrznej /która się zajmowała inwentaryzacją/, danych dotyczących żyjących dysponentów grobu, aby ich wpisała do systemu. Będzie to wykonywane przez parafię, lecz jest to utrudnione. W parafii pozostały kopie druków, kto opłacał grób i do kiedy. W przypadku dawnych druków czasami wyblakła kopia lub zapis jest niewyraźny. Dlatego zwracamy się z prośbą o wydrukowanie karty dysponenta grobu, wypisanie danych i oddania w kancelarii, najlepiej ukazując przy tym dowód opłacenia grobu. Pomoże to nam szybciej uaktualnić całą bazę.
Można również przesłać skan, bądź zdjęcie obu dokumentów internetowo na adres mailowy:

kosciol.michalkowice@gmail.com

UWAGA!

Status na stronie internetowej „prosimy o pilny kontakt z kancelarią”, który pojawia się przy danym grobie może oznaczać:

  1. Brak informacji o dysponencie grobu, czyli osobie, która dokonała opłacenia miejsca grzebalnego /będziemy starali się jak najszybciej odszukać w naszych archiwach tą informację/. Od lutego 2022r. na bieżąco będzie uzupełniany przez parafię w trakcie załatwiania pogrzebu.
  2. Informacja, że mija termin ważności rezerwacji miejsca grobowego, czyli 20 lat od ostatniego pochówku w przypadku grobu ziemnego lub murowanego 50 lat.
    Czasami rodzina nie uświadamia sobie, że minął termin przedłużenia użytkowania. Według prawa państwowego zarządca cmentarza może wówczas oddać miejsce grobowe innej zainteresowanej osobie. W naszym przypadku, kiedy zbliżamy się do zapełnienia naszego cmentarza jest to bardzo istotne, aby uniknąć tego typu nieporozumień, dlatego prosimy o kontakt.
  3. Pojawił się problem związany z grobem /uszkodzenie nagrobka przez wandali, spadający konar itd./. 

Może się pojawić jakaś nieścisłość, bądź ktoś zauważy jakiś brak wpisu, źle zaznaczony grób. Prosimy wówczas o kontakt a postaramy się jak najszybciej uzupełnić/poprawić dane.

 

Pytania i uwagi dotyczące cmentarza prosimy kierować na adres mailowy:

kosciol.michalkowice@gmail.com

WEJŚCIE