Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach zaprasza na rekolekcje:

Jak odnaleźć poczucie własnej wartości

Termin: 4-6 lutego 2022 r.

Są skierowane do wszystkich pragnących kształtować zdrową samoocenę w oparciu o wartości chrześcijańskie, a szczególnie do tych osób, które wskutek trudnych doświadczeń życiowych mają kłopoty z poczuciem własnej wartości.

Prowadzą: psycholog Beata Słoka & ks. Wojciech Ignasiak

Bardzo prosimy o umożliwienie dotarcia tej informacji do chętnych i danie przez to możliwości skorzystania z rekolekcji osobom zainteresowanym oraz potrzebującym wsparcia w trudnych sytuacjach swojego życia.