II NIEDZIELA ZWYKŁA

„Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” – słowa z dzisiejszej Ewangelii wyznaczają kierunek, który powinniśmy obrać w życiu. Pośród chaosu, który panuje wokół nas, jedynie słowo i obecność Jezusa mogą zagwarantować trwały pokój i niezmierzoną radość. Rozpoczynając celebrację Eucharystii, otwórzmy się na dary, których Chrystus pragnie nam udzielić.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji – na funkcjonowanie instytucji archidiecezjalnych zaangażowanych w apostolstwo słowa.

*****

  1. Zapraszamy dziś o godz. 17.00 na wspólne kolędowanie z naszymi chórami parafialnymi.
  2. Zapraszamy przewodniczących grup mających spotkania w domu parafialnym, na krótkie, ale bardzo ważne zebranie na probostwie w poniedziałek o godz. 19.00. 
  3. We wtorek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
  4. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca zachęcamy do odmówienia w tym dniu Koronki do Miłosierdzia Bożego.
  5. Trwają wizyty kolędowe. Ze względów organizacyjnych prosimy, aby rodziny zamieszkujące przy ulicy: Lizbońskiej, Wiedeńskiej, Wileńskiej, Rzymskiej, Paryskiej, Madryckiej, Gajdzika, Domina, na osiedlu „Domino Park” i „Dębowy Park” a pragnące przyjąć księdza z wizytą duszpasterską, zgłosiły ten fakt telefonicznie w kancelarii parafialnej do 28.01.2022r. Wizyta na tych ulicach odbędzie się 8 i 9 lutego.
  6. W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.: kolejna płyta z kolekcji Biblia Audio, a na niej księgi: Rodzaju i Wyjścia. Cena Gościa Niedzielnego 8 zł.
  7. Kolektę przyszłej niedzieli przeznaczymy na ogrzewanie naszego kościoła.