Prezes Akcji Katolickiej w Polsce na posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski
mówi o potrzebie wsparcia działań Akcji Katolickiej przez biskupów.

        

Podczas dwudniowego posiedzenia Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w dniach 18-19 listopada na Jasnej Górze nie zabrakło dwóch ważnych akcentów dotyczących Akcji Katolickiej. O pierwszym już informowaliśmy z radością, że „zgromadzeni na konferencji biskupi powierzyli pełnienie funkcji Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej, księdzu biskupowi świdnickiemu, Markowi Mendykowi”. O drugim informujemy poniżej.

> W drugim dniu zebrania KEP, biskupi wysłuchali wystąpienia prezes KIAK, Urszuli Furtak. Na wstępie prezes Akcji Katolickiej w Polsce podziękowała biskupom za ich wkład, zaangażowanie i promocję Akcji Katolickiej. Jednocześnie zaznaczyła, że jej obecność w tym miejscu „wyrasta z troski o przyszłość Kościoła katolickiego, który jest naszą wspólną sprawą. Sprawą hierarchów oraz wiernych świeckich”.

> Prezes KIAK zwróciła uwagę na fakt, że Akcja Katolicka jest dziś obecna w 39 diecezjach, co przekłada się na zaangażowanie wiernych w 2 tysiącach parafii. Dodała, że: „Ojczyzną Akcji Katolickiej jest parafia. Jednak, żeby stanowiła ona realną siłę w diecezji i kraju, to w pierwszej kolejności musi jej zapragnąć każdy biskup i proboszczowie. Nie będziemy budować struktur tam, gdzie nie życzy sobie tego biskup. Pomimo tego nie zaprzestaniemy pytać i prosić o umożliwienie podjęcia trudu działalności apostolskiej w strukturach laikatu zrzeszonego w Akcji Katolickiej. Odpowiedzialności za Kościół mamy uczyć się wspólnie… To nie jest prawdą, że brakuje ludzi do pracy w Kościele. Osoby angażujące się w życie parafii, czy diecezji są obecne w naszych wspólnotach. Często jednak zapomina się o tym, że w rzeczywistości są one pięknymi diamentami, których wartość należy odkryć, następnie zgromadzić we wspólnotę i połączonym wysiłkiem szlifować w apostolstwie”, powiedziała Urszula Furtak. Ponadto pani prezes na ręce biskupów złożyła podziękowania za angażujących się w formację Akcji Katolickiej księży asystentów diecezjalnych i parafialnych. Zaznaczyła, że to oni formują laikat do realizacji świadomego apostolstwa w Kościele i świecie. Prezes przypomniała, że proboszczowie którzy postawili w parafii na działalność Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, szybko przekonali się o tym, że ich wspólnoty nabrały dynamizmu na wielu polach apostolskiego działania. Dodała, że „…to właśnie ci odpowiedzialni członkowie Parafialnych Oddziałów tworzą Zarządy Diecezjalne i Radę Krajowego Instytutu. To oni w przestrzeni społecznej i medialnej mówili stanowcze NIE wszelkim formom laicyzacji, dyskryminacji Kościoła, licznym aktom profanacji, czy bezpodstawnym oskarżeniom prezbiterów”.

> Pani prezes wyraziła też swój niepokój wobec procederu zapraszania przez niektórych hierarchów w ramach prac synodalnych przedstawicieli środowisk, których wizja społeczna, kulturalna, a nade wszystko antropologiczna, zakorzeniona jest w materialistycznym i ateistycznym neomarksizmie. Zaznaczyła przy tym, że zmieniać oblicze Kościoła może jedynie ten, kto go zna i nade wszystko kocha, „nie w duchu modnych i przemijających nurtów myślowych czy ideologicznych, ale zgodnie z wolą Jezusa”. W tej trudnej kwestii prezes Urszula Furtak stwierdziła: „oby w tej materii nie zachwiała się równowaga i nie zabrakło troski o tych, którzy mimo trudności od wielu lat służą bezinteresownie Kościołowi”.

Na zakończenie prezes KIAK, podziękowała za decyzję Konferencji Episkopatu Polski, o mianowaniu ks. bp Marka Mendyka asystentem Akcji Katolickiej w Polsce.

 

Źródło: Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce.
Oprac.S.Wieczorek