Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 21.11.2021

7.00 1.Za + Annę Bartyzel w 1 rocz. śmierci
8.30 1.W int. żywych i zmarłych mieszkańców dzielnicy „Maroko”
10.00 1.Do Op. B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i dary Ducha Św. w int. Kaliny z ok. 15 rocz. Urodzin
11.30 1.Do Op.B za wstaw. MB Ludzmirskiej, św. Antoniego i bł. Wincentego Kadłubka z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. opiekę, mądrość, świętość życia w int. Dawida Kellera z ok. 40 rocz. Urodzin oraz o błog.B dla Rodziny2. Do Op.B za wstaw. św. Tarsycjusza i św. Michała Arch. w int. ministrantów i ich rodzin
15.45 1.W int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. ich rodziców i chrzestnych
17.00 Nieszpory
18.00 1.Za + Eugeniusza Marut, rodziców z obu stron, rodzeństwo, pokrew., dusze w czyśćcu cierp.

Poniedziałek 22.11.2021 Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.

7.30 1.  Za + Szczepana Kusz w 1 rocz. śmierci salve, żonę Erykę, rodziców, rodzeństwo z obu stron, zięcia Henryka Wójcik
  2. Za + Stanisławę Pluta od rodziny Siepielskich z Dębicy, Wacława Ligęzka z rodziną z Dębicy
18.00 1.  Do Op.B przez wstaw. MBP i św. Michała Arch. z podz. za otrzym. łaski i dar kapłaństwa z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Ks. Prob. Bogusława Świecha z ok. Urodzin – od Parafian
  2. Za + matkę Różę Dziadoń w rocz. urodzin, ojca Jana, Dorotę Waldemara Józefa Tydniarskich, pokrew., dziadków z obu str.
  3. Do Op.B z podz. za otrzym. łaski przez wstaw. MB Michałkowickiej i św. Cecylii z pr. o dalsze dla Chórzystów i ich rodzin z chóru „Michael” i „Camerata”

Wtorek 23.11.2021

7.30 1. Za ++ rodziców Martę i Andrzeja Kempa, brata Konrada, siostrę Henrykę, Bernarda i Ewę Kicia, ciocię Elżbietę, + z rodzin Kempa, Maruszczyk
  2. Za + Roberta Hampel
18.00 1. Za + męża Eugeniusza Wałek w 2 rocz. śmierci, rodziców, teściów, dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + syna Tomasza i + córkę Olgę z prośbą o życie wieczne

Środa 24.11.2021 Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.

7.30 1. Za + Anielę Sidorko w 1 rocz. śmierci salve, jej męża Mirosława, córkę Irenę Pyrzowską, rodziców z obu stron, Bazylego Annę Sidorko, Jana Gertrudę Wójcik, pokrew.
  2. Za + Stanisławę Pluta od Janiny Ligęzka z Dębicy
18.00 1. Za + męża Władysława Węca w 1 rocz. śmierci salve
  2. Za + Jana Piśniaka w 1 rocz. śmierci salve

Czwartek 25.11.2021

7.30 1. Za + Krystynę Czarnecką od Fiorella i Vincenzo Martini z Ancony
  2. Za + Stanisławę Pluta od Marty Skrzypek z rodziną
18.00 1. Za + rodziców i krewnych
  2. Za + Krzysztofa Kwiatka w 1 rocz. śmierci salve

Piątek 26.11.2021

7.30 1. Za + Maksymiliana i Małgorzatę, rodziców Zofię i Konrada Nowak, + z pokrew.
  2. Za + rodziców Klarę i Piotra o radość życia wiecznego
18.00 1. Za + zalecanych
  2. Za + Mariana Jeleń od sąsiadów z ul. Wyzwolenia 23b

Sobota 27.11.2021

7.30 1. Za + Halinę Rymarz od Zuzi i Ryszarda z rodziną
  2. Za + Stanisławę Pluta od Beaty Chmura z Rodziną z Dębicy
 18.00 1. Za + dziadków Pelagie i Jana Sznajder

I Niedziela Adwentu 28.11.2021

7.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dary Ducha Św. dal. op.B i zdrowie w int. Agaty z ok. Urodzin
8.30 Za Parafian, a w szczególności w int. mieszkańców domów, do których wyszliśmy z kolędowym błogosławieństwem w minionym tygodniu
10.00 Do Op.B przez wstaw. św. Kingi z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B w int. Kingi z ok. 21 rocz. Urodzin
11.30 Do Op.B przez wstaw. MB Piekarskiej i św. Michała Archanioła z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie dla Barbary z ok. 70r. urodzin.
15.45 W int. rocznych dzieci: Poli Rudzińskiej
17.00 Nieszpory
18.00 Za + rodziców i teściów Eugenię i Stanisława Dychus, Mariannę Szymańską i Mikołaja Ryszko oraz brata Antoniego Ryszko