Modlitwa za prześladowany Kościół

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości pozoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokłdali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli  o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im do naśladowania Chrystusa siłę, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.