31 Niedziela zwykła 31.10.2021

7.00 Za + męża Adama Kiełczewskiego w 7 rocz. śmierci, + krewnych, dusze w czyśćcu cierp.
8.30 Za Parafian
10.00 Za + Roberta Hampel
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Aleksandry Osman z ok. 80 rocz. Urodzin TD
15.45 Za + Stanisława Orlikowskiego w 10 rocz. śmierci, Stanisławę Orlikowską w 15 rocz. śmierci, + z Rodziny
17.00 Różaniec
18.00 Do Op.B przez wstaw. św. Michała Archanioła w int. Barbary Schmidt z ok. 35 rocz. Urodzin z pr. o zdrowie i błog.B dla niej i całej jej Rodziny

Poniedziałek 1.11.2021 Uroczystość Wszystkich Świętych

7.00 1. Za + Krystynę Czarnecką od siostry Anny Lachor z rodziną
8.30 1. Za Parafian
10.00 1. Za + żonę Mariannę Gruntowską w 7 rocz. śmierci, + z obu stron
11.30 1. Za + Michała Kasperek i Anielę Kasperek
15.45 1. Za + spoczywających na naszym cmentarzu

Wtorek 2.11.2021 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

7.30 1. Za + Teodora i Stefanię, Ludwika i Halinę, Henryka, Edwarda, Gabrielę, Eleonorę, + z rodzin Pietralczyk, Świdergoł, Więcek, Setnik, Drejka
  2. Za + męża Stanisława o radość życia wiecznego
17.00 Różaniec za zmarłych
18.00 1. Za + córkę Annę Winkowską, rodziców Stefanię i Romana Winkowskich, Brygidę i Romana Wicik, szwagrów Władysława, Aleksandra, siostrzeńca Mariusza, + z rodziny Nieradzik, Tomala, dusze w czyśćcu ciep.
  2. Za + męża Jerzego Kortyka, Gertrudę i Pawła, siostrę Monikę oraz Agnieszkę i Józefa o radość nieba

Środa 3.11.2021

7.30 1. Do Jezusa Miłosiernego za wstaw. MB Szkaplerznej i św. Ignacego Loyoli z podz. za otrzym. łaski z pr. o dalsze dla Bożeny z ok. Urodzin
  2. Za + matkę Anielę Bryłka i ojca Henryka, dusze w czyśćcu cierp.
17.00 Różaniec za zmarłych
18.00 1. Do Miłosierdzia B. za + Helenę Gorol w 1 rocz. śmierci salve, Józefa, Ryszarda, Piotra, Bronisława, Krystynę, + kapłanów z naszej parafii, dusze w czyśćcu cierp.
  2.W int. Róż różańcowych.

Czwartek 4.11.2021 Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa

7.30 1. Za + Marię Hojda w dniu urodzin
  2. Za + lokatorów z ul. E. Plater od 1 do 1 c
17.00 Różaniec za zmarłych
18.00 1. w int. kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne
  2. Za + ojca Gerarda Pypłacz w 20 rocz. śmierci, matkę Stefanię, brata Eugeniusza, siostrę Alicję, + z rodzin Pypłacz, Kozyra, Krasoń, Wiśniowski

Piątek 5.11.2021

7.30 1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
  2. Za + Annę Romana Bartosz, Klarę Maksymiliana Pietrzyk, + z rodzin Gajdzik, Domagała, Dziubiński, Gałuszka, dusze w czyśćcu cierp.
17.00 Różaniec za zmarłych
18.00 1.  Za + zalecanych
  2. w int. dzieci wczesnokomunijnych

Sobota 6.11.2021

7.30 1. Ku czci Niepokalanego Serca NMP
  2. Za + Ewę Waleczek w 5 rocz. śmierci salve, + z rodziny Waleczek, Wala, Wołek, Kolonko, Anderko
  3. Za + Irenę Krupa w rocz. śmierci
17.00 Różaniec za zmarłych
18.00 1. Za + Ferdynanda Tkaczyk w 5 rocz. śmierci

32 Niedziela zwykła 7.11.2021

7.00 Za + męża Engelberta Kotara w 80 rocz. urodzin, dusze w czyśćcu cierp.
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MB i św. Teresy z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Teresy Grzesiek z ok. 70 rocz. Urodzin TD oraz o błog.B dla Rodziny
11.30 Za + Jadwigę Świerczek od brata
15.45 W int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. ich rodziców i chrzestnych oraz rocznego dziecka: Antoniny Kluba
17.00 Różaniec za zmarłych
18.00 O radość nieba za + Henryka Brem w 5 rocz. śmierci oraz + rodziców i teściów