29 Niedziela zwykła 17.10.2021

7.00 Za + Irenę Skwarczek, jej męża Andrzeja i syna Bogdana
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Kamila i Aleksandry Błażejewskich z ok. 1 rocz. Ślubu
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP i św. Michała Arch. z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie dla całej Rodziny w pewnej intencji
15.45 W int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. ich rodziców i chrzestnych
17.00 Nieszpory
18.00 Za + Krzysztofa Kęsickiego od działkowców Stow. Ogrodowego Michałkowice

Poniedziałek 18.10.2021 Święto św. Łukasza Ewangelisty

7.30 1.  Za + Weronikę Kucharczyk od siostrzeńca Piotra z Rodziną
  2.  Za + Agnieszkę Kowalewską, brata Jana  i rodziców Marię i Jana Jadwiszczok, siostrę Gertrudę Kostka
18.00 1. Za + Elżbietę Rabiega
  2. Za + Pawła Cieluch w 1 rocz. śmierci, zięcia Jarka, + z Rodzin Cieluch, Danielczyk

Wtorek 19.10.2021

7.30 1. Za + męża Pawła Wichary w 1 rocz. śmierci salve, rodziców, teściów Manjura, oraz za ++ ich dzieci
  2. Za + Annę Roguską od siostry z rodziną z Połańca
18.00 1. Do Miłosierdzia B. za + ojca Romana w 9 rocz. śmierci
  2. Za + Krystiana Kowolik i jego rodziców oraz Weronikę i Stanisława Tomaszewskich, pokrew. z obu stron

Środa 20.10.2021 Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

7.30 1. Za + Gertrudę i Franciszka Guzy, teściów Marię i Antoniego Sosna, pokrew. z obu stron, + księży, siostry zakonne, dusze w czyśćcu cierp
  2. Teresę Dubalak w 1 rocz. śmierci salve
18.00 1. Za + Alojzego Patas, Wiktora i Gertrudę Czajka, Annę i Wincentego Patas dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + Różę i Jana Wanot, ich synów, wnuka, rodziców, rodzeństwo i pokrew.

Czwartek 21.10.2021

7.30 1. Za + ojca Edwarda w 9 rocz. śmierci, matkę Bibiannę Graczyk, + z rodzin Graczyk, Cisek
  2. Za + Halinę Rymarz od Józefa i Zofii
18.00 1. Za + Krystynę Sinacką od Jana i Danuty Ciępka
  2. Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Adelajdy Skowronek z ok. 90 rocz. Urodzin TD

Piątek 22.10.2021 Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.

7.30 1. Za + Andrzeja Andrzejczak
  2. Za + Danutę Chadryś
18.00 1.  Do Op.B. z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. bł. B dla Anny i Zbigniewa  w rocz. Ślubu oraz o bł. B dla Rodziny
  2. Za + Henryka Krzysztof od sąsiadów z ul. Przyjaźni 24b

Sobota 23.10.2021

7.30 1. Za + Erykę Kusz w rocz. urodzin, jej męża Szczepana, rodziców1), rodzeństwo z obu stron, zięcia Henryka Wójcika i dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + męża Ewalda i syna Jerzego, pokrew., dusze w czyśćcu cierp.
  3. Krystynę Sinacką
18.00 Za + ojca Józefa Ryś i jego rodziców

30 Niedziela zwykła 24.10.2021

7.00 Za + Władysława Antosik
8.30 Za Parafian
10.00 W int. Misji i Misjonarzy oraz członków Koła Przyjaciół Misji
11.30 Za + Stefanię Oslislok
15.45 W int. rocznych dzieci: Marcela Kupny, Jerzego Koncewicz, Klaudiusza Kandzia, Antoniego Mikulskiego
17.00 Różaniec
18.00 Za + męża Jana Jasiak, rodziców, teściów i brata Henryka