Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i szkół średnich do udziału w kolejnej XX edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
 • Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
 • Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
 • Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.

Temat prac konkursowych:

 • Uzasadnij na czym polega ponadczasowość działań podejmowanych przez księdza Jana Machę.


REGULAMIN KONKURSU

Kategorie wiekowe

 • W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich w następujących kategoriach:

         –  Szkoły podstawowe – klasy I – IV;

         –  Szkoły podstawowe – klasy V – VIII;

         –  Szkoły średnie.

 • Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych szkół lub parafii w każdej grupie wiekowej;
 • Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły, nr telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna – nazwę szkoły lub parafii;
 • Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
 • Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
 • Dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
 • Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

         Terminy poszczególnych etapów:

 • Etap szkolny: do 3 grudnia 2021r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
 • Rozstrzygnięcie Konkursu: do 21 grudnia 2021 roku:

         Termin nadsyłania prac:

 • Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 10 grudnia 2021r.
 • Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).

Skład Komisji, oceniającej:

 • W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.

         Nagrody:

 • Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
 • Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
 • Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.

         Wręczenie wyróżnień, nagród i podziękowań odbędzie się dnia 15 stycznia 2022 roku w kościele p.w. św.Barbary w Rybniku – Orzepowicach, ulica Dzikiej Róży nr 4, po Mszy św. o godz. 10.00.

Uwagi końcowe:

>  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.

>  Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej:

         www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com

 Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

 

Kontakt:
Jerzy Karmański – tel.: 507 137 691
Stefan Wieczorek – tel.: 505 058 967