28 Niedziela zwykła 10.10.2021

7.00 Za + żonę Halinę Styś, + rodziców obu stron
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Barbary i Henryka Ochmann z ok 50 rocz. Ślubu TD
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBNP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Sławomira i Weroniki z ok 28 rocz. Ślubu
15.45 W int. rocznych dzieci: Jana Więckowskiego, Wojciecha Kołodziejskiego
17.00 Nieszpory
18.00 Za + męża Piotra Woźnego w 30 rocz. śmierci, syna Dariusza, rodziców Wiktorię (w rocz. śmierci) i Piotra Boreckich, teściów Annę i Franciszka Woźnych, rodzeństwo z obu stron z małżonkami

Poniedziałek 11.10.2021

7.30 1.  Za +rodziców Marię i Roberta Foks, Annę i Apolonię, Jana i Piotra Zemrys, Jana Kranc, Albinę i Piotra Monica, + z rodzin Majnusz, Matysiak, Stefko, Pudło, Hampel, Świtała, dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + Weronikę Kucharczyk od siostry Doroty z rodziną
18.00 1. Za + męża Reinholda Oslislok w 27 rocz. śmierci, syna Piotra, wnuka Roberta, braci, rodziców z obu stron
  2. Za + Barbarę Brzezina od sąsiadów ul. Przyjaźni 24B

Wtorek 12.10.2021

7.30 1. Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za dar życia i opiekę B. w int. Wojciecha z ok. Urodzin z pr. o znalezienie pracy2. Do Op. przez wstaw. MBP i św. Michała Arch. z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. i zdrowie dla Elżbiety z ok. 80 rocz. Urodzin oraz o bł.B dla całej Rodziny TD
18.00 1. Za + Irenę Nolda w 2 rocz. śmierci2. Za + Krzysztofa Kęsickiego od lok. Z ul. Wyzwolenia 12 a

Środa 13.10.2021 Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

7.30 1. Za + brata Ewalda w 3 rocz. śmierci
  2. Za + Jerzego Macieja w 10 rocz. śmierci salve
18.00 1. W int. Małgorzaty Miernik z podz. Bogu i Matce Najświętszej za 70 lat życia z pr. o błog. Boże i zdrowie w Rodzinie TD
  2. Za + Kazimierza Kępa od Rodziny Michniewskich

Czwartek 14.10.2021

7.30 1. Za + rodziców Klarę i Karola Skubała o radość życia wiecznego
  2. Za + Małgorzatę Dudkowiak, Jerzego i brata Włodzimierza, dziadków z obu stron
18.00 1. Za + męża Józefa Fronczek, syna Eugeniusza w 30 dniu po śmierci, syna Stefana, rodziców, teściów Jadwigę i jej męża Kowaczek, ich syna i synową, + z rodziny
  2. Za + syna Pawła Jędzura w 9 rocz. śmierci, dziadków Stanisława i Bronisława

Piątek 15.10.2021 Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. dK

7.30 1. Za + męża Edmunda Wojtczak w 3 rocz. śmierci, rodziców Leokadię i Czesława Wojtczak, Annę i Jerzego Kiesz, siostrę Rozalię Goj, Elżbietę i Jerzego Jadwiszczok, + dziadków, dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + Adelajdę Janke od sąsiadów z ul. Pocztowej 10
18.00 1.  Za + Rozalię Maciak i Mariana Adamczyka
  2. Za + Jadwigę Szyndler

Sobota 16.10.2021 Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska

7.30 1. Za + Elżbietę i Feliksa Nowak
  2.Za + Mariana Jeleń od działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego Michałkowice
  3. Do Op.B  przez wstaw. MB Różańcowej z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B , zdrowie i siły w chorobie i cierpieniu w int. Jadwigi Kabot z ok. 83 rocz. Urodzin oraz o zdrowie i siły dla Ewy Knapik
18.00 Za + Alinę Nyga

29 Niedziela zwykła 17.10.2021

7.00 Za + Irenę Skwarczek, jej męża Andrzeja i syna Bogdana
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Kamila i Aleksandry Błażejewskich z ok. 1 rocz. Ślubu
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP i św. Michała Arch. z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie dla całej Rodziny w pewnej intencji
15.45 W int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. ich rodziców i chrzestnych
17.00 Nieszpory
18.00 Za + Krzysztofa Kęsickiego od działkowców Stow. Ogrodowego Michałkowice