27 Niedziela zwykła 3.10.2021

7.00 Za + Elżbietę i Feliksa Nowak
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op. B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.b i zdrowie w int. Adama i Katarzyny Kempa z ok.  20 rocz. Ślubu oraz o błog. B dla Marka
11.30 Do Op.B przez wstaw. MB i św. Michała Arch. z podz. za dar życia oraz pr. o dal. op.B, zdrowie i dary Ducha św. w int. Alicji z ok. 18 rocz. urodzin
15.45 W int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. ich rodziców i chrzestnych
17.00 Nieszpory
18.00 Do Op.B przez wstaw. MB Różańcowej z podz. za otrzm. łaski z pr. o dal. op. i bł.B w int. Czesława i Danuty Gilewicz z ok. 40 rocz. Ślubu oraz z ok. 60 rocz. Urodzin Danuty
 

Poniedziałek 4.10.2021 Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

  7.30 1.  Za + rodziców Elżbietę i Mieczysława Stodolski, brata, siostry, dziadków, pokrew. z obu stron
    2. Za + Erykę w 4 rocz. śmierci, Szczepana Kusz, rodziców, rodzeństwo z obu stron, zięcia Henryka Wójcik
  18.00 1.  Za + Halinę i Mariana Kopeckich w 1 rocz. śmierci, Klarę Przybyła, Elfrydę Kopecką
    2. Za + Jana i Stanisławę Pitwor, Przemysława Dziaćko, wszystkich ++ krewnych z rodzin Pitwor, Piwowarczyk, Dąbrowski, Rosochackich
 

Wtorek 5.10.2021 Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.

  7.30 1.Za + matkę Annę Kiesz w 19 rocz. śmierci, ojca Jerzego, siostrę Rozalię Goj, Elżbietę i Jerzego Jadwiszczok, Edmunda Wojtczak, dusze w czyśćcu cierp.2. Za + Helenę Maj w 5 rocz. śmierci salve, ojca Wacława, brata Stanisława Maj, dziadków, pokrew. z obu stron
  18.00 1. Za + ojca Wincentego Szeps w 3 rocz. śmierci2. Za + Zdzisławę i Zbigniewa Ziółkowskich od Grażyny z Rodziną
 

Środa 6.10.2021

  7.30 1. w int. Róż różańcowych
    2. Za + Weronikę Kucharczyk od Łukasza
  18.00 1. Za + męża Józefa Korfanty w 10 rocz. śmierci salve, syna Alfreda, pokrew. z obu stron
    2. Za + Zdzisławę Ziółkowską od lok. Z ul. Wyzwolenia 9a
 

Czwartek 7.10.2021 Wspomnienie NMP Różańcowej

  7.30 1. Za + Halinę Rymarz od Danuty Jana Kowolek
    2. Za + ojca Tadeusza Leszko o radość nieba
  18.00 1. w int. Kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne
    2.Za + męża Roberta, teściów Marię i Ryszarda, szwagierkę Ilonę
 

Piątek 8.10.2021

  7.30 1. Za + Marię Andrzejczak
    2. Za + Wiktora Franki od kuzynki Joanny Kołodziej z Rodziną z USA
  15.00 Ślub rzymski: Mateusz kołodziej i Karolina Kasztalska
  18.00 1. Za + Kunegundę Bazan, + rodzin Bazan, Garwuliński
    2. Za + Karinę Dyda od syna Mateusza z Rodziną
 

Sobota 9.10.2021

  7.30 1. Za +Józefę Niedbała, jej rodziców Marię i Feliksa, braci Piotra Franciszka, Hieronima, + z pokrew. Strzelczyk, Nowak
    2. Za + męża Franciszka Grzesiek, rodziców, teściów, zięcia Piotra Gamza, Agnieszkę Glosnek, dusze w czyśćcu cierp.
    3. Za + matkę Janinę Samborską w 1 rocz. śmierci salve, ojca Rudolfa
  18.00 Za + Joannę Lortz w 14 rocz. śmierci
 

28 Niedziela zwykła 10.10.2021

  7.00 Za + żonę Halinę Styś, + rodziców obu stron
  8.30 Za Parafian
  10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Barbary i Henryka Ochmann z ok 50 rocz. Ślubu TD
  11.30 Do Op.B przez wstaw. MBNP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Sławomira i Weroniki z ok. 28r. ślubu
  15.45 W int. rocznych dzieci: Jana Więckowskiego i Wojciecha Kołodziejskiego
  17.00 Nieszpory
  18.00 Za + męża Piotra Woźnego w 30 rocz. śmierci, syna Dariusza, rodziców Wiktorię (w rocz. śmierci) i Piotra Boreckich, teściów Annę i Franciszka Woźnych, rodzeństwo z obu stron z małżonkami