„Zebrani przed twoim ołtarzem, Maryjo, serca niesiem w darze. Różańca będziem tajemnice, rozważać przykładów skarbnice […]”

Dziś rozpoczęliśmy miesiąc październik, miesiąc szczególny, w którym to cały kościół rozważa tajemnice Różańca Świętego.

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w naszej wspólnocie parafialnej, które odbywać się będą:

– od poniedziałku do soboty o godzinie 17:15

– w niedzielę o godzinie 17:00

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.