25 Niedziela Zwykła 19.09.2021 – Rocznica poświęcenia kościoła

7.00

Za + Elżbietę Stelmach

8.30

W int. Parafian – budowniczych naszej świątyni oraz int. dobrodziejów

10.00

Msza Święta Żniwna

11.30

Do Op.B przez wstaw. MB Częstochowskiej i św. Michała Arch. z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op., błog.B i zdrowie w int. Romana i Bożeny z ok. kolejnej rocz. ślubu

15.45

W int. rocznego dziecka: Piotra Machury

17.00

Nieszpory

18.00

Za + Wincentego Buchta, żonę Stefanię, brata Grzegorza, rodziców z obu stron

Poniedziałek 20.09.2021 – Wspomn. świętych męcz.Andrzeja KimTaegon, prezb.,Pawła Chong Hasang i Tow.

7.30

1. Za ++ matkę Gertrudę Ceglarek w rocz. śmierci, ojca Ernesta. siostrę Stefanię i braci Romualda i Eugeniusza

 

2. Za + Krystynę Wujcikowską od lok. Z Placu Boh Września 7

18.00

1. Za + Teresę Kijas, Urszulę Klauza, Czesława, Krzysztofa Kwiatek, Janusza Bajorek

 

2. Za + Mieczysława Korytkowskiego w 4 rocz. śmierci

Wtorek 21.09.2021 -Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

7.30

1. Za + córkę Weronikę Kucharczyk2. Za + Krystynę Niestroj od lok. Z ul. Pocztowej 11

18.00

1. Za + Adriana Karwel w 15 rocz. śmierci2. Za + Piotra Kopiec w 2 rocz. śmierci, rodziców z obu stron, + z rodzin Bąk, Słabosz, Geper oraz siostrę Grażynę

Środa 22.09.2021 –

7.30

1. Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Milic, męża Józefa, teściów Franciszka i Marię Malesiński, Halinę i Gerarda Szczygieł oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

2. Za + Szczepana Kusz jego żone Erykę, rodziców i rodzeństwo z obu stron, zięcia Henryka Wójcika oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

1. W intencji Misji i Misjonarzy

 

2. Do Op. Bożej za wst. MB Ludźmierskiej i św. Antoniego z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. opiekę, świętość życia i wzajemną miłość w in. Agnieszki i Dawida Keller z okazji 17 rocz. ślubu oraz o bł. Boże dla rodziny i Wspólnoty Przyjaciół Jezusa

Czwartek 23.09.2021 – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.

7.30

1. Do Op. Bożej przez wstaw. MBP, św. Ojca Pio i św. Michała Archanioła z podz. za opiekę, z prośbą o dalszą i potrzebne łaski w rodzinie oraz o radość nieba dla bliskich zmarłych.

 

2. Za + Halinę Rymarz – od Zbigniewa i Barbary Gerlach.

18.00

1. Za + ojca Leona Kempner w 10r. śm., matkę Dorotę i rodziców z obu stron

 

2. Za + żonę Magdalenę w 7r. śm.

 

3. Za + Jadwigę Świerczek w 30 dniu po śmierci.

Piątek 24.09.2021 –

7.30

1. Za + Borysa Konieczny – od Ryszarda i Joanny z dziećmi.

 

2. Za ++ Kazimierza i Władysławę Andrzejczak

18.00

1. Za + Michała Kasperek

 

2. Za + męża Bernarda Mudy w 5r. śm., rodziców, teściów, ++ z rodziny Mudy i Skład (salve)

Sobota 25.09.2021 –

7.30

1. Za + Weronikę Kucharczyk – od Marka i Ilony z rodziną

 

2. Za + Wacława Florczyk w 13r. śm., wnuka Tomasza w 3r. śm., rodziców i dziadków

18.00

Za ++ rodziców Józefa i Łucję Koloch, siostrę Ewę

14:00

Ślub rzymski: Swoboda Michał   –  Wyciślak Emilia

26 Niedziela zwykła 26.09.2021 – Odpust Parafialny

7.00

Za + Barbarę, Tadeusza i Piotra Stańczyk – od rodziny Łukowskich z Wesołej

8.30

 

10.00

W int. Wojtka Woźniak z ok. 5r. ur. Oraz Alicji i Krzysztofa Woźniak z ok. 10r. ślubu.

11.30

SUMA ODPUSTOWA: W int. parafian, budowniczych i dobrodziejów kościoła.

15.45

W int. rocznych dzieci: Artura Lasak, Dominiki Pająk i Stanisława Wyszyńskiego

17.00

Nieszpory odpustowe

18.00

Za + syna Pawła Jędzura  w rocz. urodzin.