Panie Jezu. Prosimy Cię, aby nadchodząca beatyfikacja Matki Czackiej i Prymasa Wyszyńskiego wydała trwały owoc w naszym życiu, gdyż tak bardzo potrzebujemy duchowej przemiany i umocnienia. Niech ten dzień przeżywany we wspólnocie Kościoła pomnoży i umocni naszą jedność w wierze i miłości oraz zjednoczy nas wszystkich wokół najwyższych wartości przewyższających wszelkie podziały.